Projektstyrning
sv-SEen-US
sv-SEen-US
Menu

    Väggar av glas, viljor av stål

    Ett större ny- eller ombyggnadsprojekt ställer höga krav på logistik och koordination. Morganas effektiva process ger trygghet för alla inblandade; våra erfarna projektledare tar ansvar för projektering och entreprenad i nära samarbete med utvecklingsavdelningen. Tillverkningen är en kombination av spetsteknik och hantverk. Leveransen sker på överenskommen tid, och vi kan även ansvara för monteringen.