Monteringsfärdig och kundunik inredning
för effektiva byggprocesser

I projekt som ställer krav på optimerade ytor och en effektiv byggprocess är smarta inredningslösningar nyckeln. Morgana Home är kundunika inredningslösningar som levereras i färdigmonterade moduler, för snabb och bekymmersfri installation.

Morgana Home har utformats för att möta behoven hos arkitekter, byggherrar och entreprenörer som vill effektivisera byggprocessen utan att tumma på estetik och kvalitet. Konceptet är mycket fördelaktigt i projekt som kräver speciallösningar och där gängse standardinredningar inte är tillämpbara – till exempel i samband med kompakta eller tillfälliga bostäder samt renoverings- och ombyggnadsprojekt.

Kundunikt och monteringsklart

Klicka på rubriken för att läsa mer.

Kök, förvaring eller hela rum?

Klicka på rubriken för att läsa mer.

Helhetsåtagande

Klicka på rubriken för att läsa mer.

Effektiv logistik

Klicka på rubriken för att läsa mer.

Kundunikt och monteringsklart

Specialinredningar tenderar att bli kostsamma eftersom tillverkningen ofta sker hos många olika aktörer och monteringen görs på plats. Därmed går man miste om volymfördelarna, samtidigt som eventuella missförstånd upptäcks först i slutfasen, vilket resulterar i merkostnader för förseningar och korrigeringar.

Morganas interiörkoncept är avsett för stora volymprojekt där all inredning utformas enligt önskemål gällande mått, konstruktion, material, kulör och finish.

Inredningen levereras sedan i form av monteringsfärdiga moduler. Effektivt och bekymmersfritt.

Kök, förvaring eller hela rum?

En klassisk problemzon är köket, där alla avsteg från kökstillverkarnas tillverkningsstandard innebär en krånglig och kraftigt fördyrad process. Morgana Interiör ger arkitekten full frihet i utformningen av innovativa och estetiskt tilltalande lösningar. Konceptet kan naturligtvis tillämpas på all typ av inredning – från förvaringsmoduler för vardagsrum och sovrum till hall och badrum.

Helhetsåtagande

Morgana tar helhetsansvaret för konstruktion, tillverkning och leverans av inredningslösningarna. I vår produktion sker även alla förberedelser för el, ventilation, it och annan kanalisation. Morganas tillverkning har hög kapacitet och är dimensionerad för att möta behoven i stora projekt. Vi arbetar uteslutande mot offentlig miljö och har lång erfarenhet av att samverka med arkitekter, byggherrar och entreprenörer i komplexa processer.

Effektiv logistik

Morgana lagerhåller de färdiga inredningslösningarna och levererar ut till byggplatsen i ett behovsanpassat flöde. Byggprocessen kan löpa vidare obehindrat utan att det krävs lagerhållning eller väderskydd på plats.

Compact Living med hållbarhetsperspektiv

När arkitekt Andreas Martin-Löf fick uppdraget att rita yteffektiva och modulbaserade bostäder för byggentreprenören Junior Living, föll valet på specialtillverkade inredningslösningar från Morgana.

Några av våra projekt

Byggentreprenören Junior Living har specialiserat sig på att prefabricerade byggnationer, vilket gör att byggtiden och priset minskar. Våra specialtillverkade inredningslösningar är en del av detta. Några av projekten där våra lösningar finns.

Västberga

  • Byggherre: Svenska Bostäder/Snabba Hus
  • 272 lägenheter

Knivsta

  • Byggherre: Junior Living/Brf Eda
  • 124 lägenheter

Veddesta Hotell

  • Byggherre: BRF Junior Suites
  • 155 hotellrum