Woodframe

Dokument att ladda ner

Design Morgana

“Ramar och spröjs i träfaner förstärker rumsligheten”

WOODFRAME är väggpartier som kombinerar trä och glas med bibehållenkänsla av ljus och öppenhet. Ramar och spröjs i träfaner förstärker rumsligheten och bidrar till styrningen av rummets riktning och funktioner. Woodframe kan kompletteras med flera olika dörralternativ, slag- eller skjutdörr med tätt eller glasat dörrblad.

Materialvalen anpassas efter önskemål, iksom storleken på modulerna. Men möjligheten att träffa rätt direkt med hjälp av våra standardmoduler är stora; de har ritats med utgångspunkt i vår långa erfarenhet av projekt som kräver lite mer. Detaljerna tillverkas i önskat träslag eller målas i valfri valfri kulör. Det är även möjligt att variera träfanerade och målade ytor.

Läs om Woodframe, se tekniska fakta och ritningar genom att ladda ner foldern som pdf nedan.

Glaspartier
Höjd och bredd: enligt önskemål
Glas: 6 mm float glas – 13 mm lamellglas, alternativt isolerglas beroende på ljudkrav.
Ljudreduktion: Rw 30–46 dB.
Karmdjup: 92/118/147 mm.

Dörrmodul (slagdörr)
Höjd: 2090 mm, enligt önskemål.
Dörrbladshöjd: 2040–2340 mm.
Bredd pardörr: 8–24 m.
Bredd enkeldörr: 7-12 m.
Ljudreduktion: Rw 25–43 dB.
Tät del över dörr eller sida kan även fås som överluftsdon.
Tröskel och beslag enligt önskemål.
Dörrblad: tätt alternativt glasat.
Utförande: fanerat i valfritt träslag, betsat, oljat eller målat i valfri kulör.

Dörrmodul (skjutdörr)
Höjd: 2090 eller enligt önskemål.
Dörrbladshöjd: 2040–2340 mm.
Bredd: 8–12 m.
Ljudreduktion: Rw cirka 28 dB med ljudtätning (tillval).
Tät del över dörr eller sida kan även fås som överluftsdon.
Tröskel och beslag enligt önskemål.
Dörrblad: tätt alternativt glasat.
Utförande: fanerat i valfritt träslag, betsat, oljat eller målat i valfri kulör.